за нас кариера контакти портал
bio
биомеда ексклузивно промоции търговски условия продукти
   
 
 
регистрация      забравена парола

Сайтът съдържа секции с ограничен достъп. Моля, регистрирайте се, за да получите пълен достъп до тях.

 
   
 

VARUMIN®-„ ЖИВОТ ОТ ПРИРОДАТА"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ !

ОТ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2011г. В БЪЛГАРИЯ ПО РАЗЛИЧНИ ПЪТИЩА И НАЧИНИ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА НЕЗАКОННО ПРОДУКТ С ИМЕТО "VARUMIN®-ВАРУМИН" С НЕИЗВЕСТЕН И НЕДОКАЗАН ПРОИЗХОД, КАЧЕСТВО И ДЕЙСТВИЕ !

СПОРЕД ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ ТОЗИ ПРОДУКТ СЕ КВАЛИФИЦИРА КАТО ФАЛШИВ. УПОТРЕБАТА МУ КРИЕ РИСК ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, А РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО МУ СЕ ПРЕСЛЕДВА ОТ ЗАКОНА !Съгласно Патентното ведомство на Р.България към настоящия момент изключителна лицензия за внос в България на продукт с име "Varumin®-Варумин" , притежава ЕТ"Д-р Чавдар Михайлов" . Varumin® е одобрен за употреба в България като хранителна добавка. Вноса в България на оригиналния Varumin® е разрешен със сантитарно разрешение №01545/2004г. на МЗ, издадено на ЕТ"Д-р Чавдар Михайлов".

  ЕТ"Д-р Чавдар Михайлов" има сключен договор от м.март 2011г. за разпространение на "Varumin®-Варумин" единствено с Биомеда 2000 ЕООД.От м.юли Биомеда 2000 ЕООД започна разпространение на Varumin® в аптеките в България, съгласно всички законови изисквания и с адаптирана на български език листовка и опаковка на продукта.В допълнение всяка опаковка е защитена с холограмен стикер с уникален пореден номер, който гарантира оригиналността и произхода на продукта,както и проследимостта му.

Скоро след  организирания от ЕТ"Д-р Чавдар Михайлов" и Биомеда 2000 ЕООД официален и легален осигурен достъп на българските потребители  до оригиналния продукт с гаранция за произход , на българския пазар се установи наличие на продукт "Varumin®-Варумин" с неизвестен и недоказан произход, който се разпространява от частни лица на територията на България  по различни пътища /обяви в Интернет / , без никакви съпровождащи документи, без гаранция за произход, качество и действие. Съгласно законодателствато в България такъв продукт се квалифицира като фалшив и употребата му крие много голям риск за потребителите. Съгласно същото законодателство разпространяващите продукта носят наказателна отговорност.

 Според  данни от производителя  на оригиналния "Varumin®-Варумин", той не е извършвал внос в България на Varumin® през други фирми и/или лица, извънЕТ"Д-р Чавдар Михайлов".Всеки такъв внос би се преследвал от законодателството в България. ЕТ"Д-р Чавдар Михайлов" и Биомеда 2000 ЕООД изискахме от производителя да предприеме още допълнителни определени мерки с цел да се защити оригиналността и произхода на продукта, така че  потребителя  да е сигурен в това, което закупува и използва.   Досега такива допълнителни мерки не са предприети от производителя, т.е. към момента единствения законно внесен и оригинален "Varumin®-Варумин"  в България трябва да притежава на всяка опаковка холограмен стикер с уникален пореден номер, който гарантира оригиналността и произхода на продукта.

С цел да се минимизира риска за потребителите, които се натъкват и използват фалшив "Varumin®-Варумин" и с цел да не допуснем официалния и легален внос и разпространение на  "Varumin®-Варумин" от ЕТ"Д-р Чавдар Михайлов" и Биомеда 2000 ЕООД  да се използва за база за незаконно разпространение на продукт със същото име , но с неизвестен и недоказан произход и действие, което крие много големи рискове за пациентите при приемането му, от месец октомври 2011г.ЕТ"Д-р Чавдар Михайлов" спря официалния и законен внос на продукта, а Биомеда 2000 ЕООД спря разпространението му. Към момента в България всички наличности на оригинален "Varumin®-Варумин" са изчерпани,т.е.,ако по някакъв начин той се предлага, той е със статус – фалшив.

До спирането на предлагането на фалшивия "Varumin®-Варумин" в България и до възстановяване на законния внос и разпространение, Биомеда 2000 ЕООД сваля всички информационни материали за продукта, предназначени както за потребители, така и за медицински специалисти .

 
 
 
site map
Site privacy statement Make Biomeda 2000 home page Add to favorites
Last update: 20.02.2013 Copyright © 2010 - Biomeda 2000 Ltd. All rights reserved.
 
 
e-business